PcWebNetmyš

 
V rámci našich služieb poskytujeme pomoc zákazníkom pri tvorbe a realizácii software.

Neriadené projekty zvyčajne končia po termíne, často prekročia rozpočet, nezriedka dodajú nekvalitný produkt a môžu aj narušiť vzťah objednávateľa a dodávateľa.

Ak majú byť vaše projekty úspešné a pod kontrolou, potrebujete pomoc v podobe konkrétnych a osvedčených návodov. 

Projektový manažment je súhrn techník, procesov a prostriedkov na realizáciu projektu. Existuje niekoľko štandardov projektového riadenia, ktoré je možné na realizáciu projektov zvoliť.

My sa zaoberáme medzinárodne uznávaným a v európe najpopulárnejším štandardom projektového riadenia PRINCE2, na ktorý máme akreditovaný certifikát z roku 2012. Od roku 2013 sa však aktívne venujeme aj agilným metódam vývoja software (SCRUM a Kanban).

 

Skúsenosti

Poskytujeme profesionálne služby. Našu činnosť robíme na základe certifikátov a vzdelania v danej oblasti. Informačným technológiam sa venujeme viac ako 15 rokov.
Viac

Accordion Effect

Marketing and communication design on a website may identify what works for its target market. This can be an age group or particular strand of culture; thus the designer may understand the trends of its audience.
Users understanding the content of a website often depends on users understanding how the website works. This is part of the user experience design. User experience is related to layout, clear instructions and labeling on a website. How well a user understands how they can interact on a site may also depend on the interactive design of the site. If a user perceives the usefulness of that website, they are more likely to continue using it.
Part of the user interface design is affected by the quality of the page layout. For example, a designer may consider if the sites page layout should remain consistent on different pages when designing the layout. Page pixel width may also be considered vital for aligning objects in the layout design.

 

Podpora

Dodávkou produktu naša práca a starostlivosť nekončí. Zákazníkom bezplatne poskytujeme dlhoročnú podporu. Radi poradíme ďalší postup a navrhneme riešenia.
Viac

Web Tabs

Responsive Web Design

Responsive Web Design

Web design approach aimed at crafting sites to provide optimal viewing experience.

Easy reading/navigation with a minimum of resizing, panning, and scrolling.
A site designed with RWD adapts the layout to the viewing environment by using fluid, proportion-based grids, flexible images, and CSS3 media queries, an extension of the @media rule.
The choice of whether or not to use motion graphics may depend on the target market for the website. Motion graphics may be expected or at least better received with an entertainment-oriented website. However, a website target audience with a more serious or formal interest (such as business, community, or government) might find animations unnecessary and distracting if only for entertainment or decoration purposes.
Website designers may consider it to be good practice to conform to standards. This is usually done via a description specifying what the element is doing. Failure to conform to standards may not make a website unusable or error prone, but standards can relate to the correct layout of pages for readability as well making sure coded elements are closed appropriately. This includes errors in code, more organized layout for code, and making sure IDs and classes are identified properly.

 

Spokojnosť

Ak nás niečo baví, dávame do toho maximum. Nesnažíme sa rýchlo zarobiť. Neťaháme klientov za nos. Našim cieľom je spokojnosť zákazníkov, čo dokazujú naše referencie.
Viac