PcWebNetmyš


Dodávkou produktu naša práca a starostlivosť nekončí.

Zákazníkom bezplatne poskytujeme naďalej podporu. Radi poradíme, navrhneme riešenia a ďalší postup. V rámci podpory webových stránok a aplikácií poskytujeme aj rady zákazníkom pri problémoch s aktualizáciou obsahu dodaných produktov a s administračným systémom.

Webové stránky musia poskytovať aktuálne informácie. Vieme zabezpečiť občasnú alebo pravidelnú aktualizáciu dodaného software podľa dohody a vopred stanovených inštrukcií, ako aj bezproblémovú prevádzku, aktualizáciu technických častí, rozšírenie o nové funkcie a promptné odstránenie chýb v prípade potreby.

Našim cieľom je dlhodobo vytvárať hodnoty. Sme stabilným partnerom pre našich klientov a chceme ním byť čo najdlhšie.

 

Skúsenosti

Poskytujeme profesionálne služby. Našu činnosť robíme na základe certifikátov a vzdelania v danej oblasti. Informačným technológiam sa venujeme viac ako 15 rokov.
Viac

 

Podpora

Dodávkou produktu naša práca a starostlivosť nekončí. Zákazníkom bezplatne poskytujeme dlhoročnú podporu. Radi poradíme ďalší postup a navrhneme riešenia.
Viac

 

Spokojnosť

Ak nás niečo baví, dávame do toho maximum. Nesnažíme sa rýchlo zarobiť. Neťaháme klientov za nos. Našim cieľom je spokojnosť zákazníkov, čo dokazujú naše referencie.
Viac