PcWebNetmyš


Servis a údržba predstavuje jednu z najzákladnejších činností v rámci technických služieb. 

Medzi najbežnejšie služby, ktoré poskytujeme pod správu počítačov, sietí a serverov patria:

 • konzultačná a poradenská činnosť
 • inštalácie / reinštalácie operačných systémov a aplikácií na počítačoch
 • inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
 • antivírusová ochrana (odvírenie napadnutých počítačov, inštalácia nových verzií)
 • čistenie počítačov od nebezpečných aplikácií
 • profylaktika (softvérové a hardvérové čistenie výpočtovej techniky pre udržiavanie výkonu a stavu počítača)
 • archivácia systému a dát
 • správa používateľských účtov, doménových kont
 • správa mail-servera (e-mailových adries, presmerovaní)
 • správa FTP servera (FTP účtov)
 • správa domácich a firemných sietí (sieťových prvkov)

Popri základných službách riešime po dohode aj ostatné servisné požiadavky zákazníkov hodinovou sadzbou.

 

Skúsenosti

Poskytujeme profesionálne služby. Našu činnosť robíme na základe certifikátov a vzdelania v danej oblasti. Informačným technológiam sa venujeme viac ako 15 rokov.
Viac

 

Podpora

Dodávkou produktu naša práca a starostlivosť nekončí. Zákazníkom bezplatne poskytujeme dlhoročnú podporu. Radi poradíme ďalší postup a navrhneme riešenia.
Viac

 

Spokojnosť

Ak nás niečo baví, dávame do toho maximum. Nesnažíme sa rýchlo zarobiť. Neťaháme klientov za nos. Našim cieľom je spokojnosť zákazníkov, čo dokazujú naše referencie.
Viac